Κλέμα ηλεκτρολογική πολυαμιδίου 12P 2,5mm 140° λευκή χαλκού

0,70
• Υλικό κατασκευής: Πολυμερές βραδύκαυστο πολυαμίδιο • Υλικό επαφών: 100% Χαλκός • Επαφές σχήματος U επιτρέπουν εύκολη εγκατάσταση καλωδίου • Ο διαμορφωμένος σχεδιασμός 12 πόλων

Κλέμα ηλεκτρολογική πολυαμιδίου 12P 4mm² 140° λευκή χαλκού

0,80
• Υλικό κατασκευής: Πολυμερές βραδύκαυστο πολυαμίδιο • Υλικό επαφών: 100% Χαλκός • Επαφές σχήματος U επιτρέπουν εύκολη εγκατάσταση καλωδίου • Ο διαμορφωμένος σχεδιασμός 12 πόλων

Κλέμα ηλεκτρολογική πολυαμιδίου 12P 6mm² 140° λευκή χαλκού

1,20
• Υλικό κατασκευής: Πολυμερές βραδύκαυστο πολυαμίδιο • Υλικό επαφών: 100% Χαλκός • Επαφές σχήματος U επιτρέπουν εύκολη εγκατάσταση καλωδίου • Ο διαμορφωμένος σχεδιασμός 12 πόλων

Κλέμα ηλεκτρολογική πολυαμιδίου 12P 10mm² 140° λευκή χαλκού

1,65
• Υλικό κατασκευής: Πολυμερές βραδύκαυστο πολυαμίδιο • Υλικό επαφών: 100% Χαλκός • Επαφές σχήματος U επιτρέπουν εύκολη εγκατάσταση καλωδίου • Ο διαμορφωμένος σχεδιασμός 12 πόλων

Κλέμα ηλεκτρολογική πολυαμιδίου 12P 12mm² 140° λευκή χαλκού

1,80
•Υλικό κατασκευής: Πολυμερές βραδύκαυστο πολυαμίδιο • Υλικό επαφών: 100% Χαλκός • Επαφές σχήματος U επιτρέπουν εύκολη εγκατάσταση καλωδίου • Ο διαμορφωμένος σχεδιασμός 12 πόλων

Κλέμα ηλεκτρολογική πολυαμιδίου 12P 16mm² 140° λευκή χαλκού

2,30
• Υλικό κατασκευής: Πολυμερές βραδύκαυστο πολυαμίδιο • Υλικό επαφών: 100% Χαλκός • Επαφές σχήματος U επιτρέπουν εύκολη εγκατάσταση καλωδίου • Ο διαμορφωμένος σχεδιασμός 12 πόλων

Κλέμα ηλεκτρολογική πολυαμιδίου 12P 25mm² 140° λευκή χαλκού

3,60
• Υλικό κατασκευής: Πολυμερές βραδύκαυστο πολυαμίδιο • Υλικό επαφών: 100% Χαλκός • Επαφές σχήματος U επιτρέπουν εύκολη εγκατάσταση καλωδίου • Ο διαμορφωμένος σχεδιασμός 12 πόλων