Δεματικά καλωδίων νάυλον 100×2,5mm Λευκά (100 τεμ.) Adeleq

0,70
Δεματικά Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων Nylon 66 Θερμοκρασία λειρουργίας: min -40°C max +85°C UL Flame Rating : 94V-2 Λευκά (Natural) L:100mm W:2,5mm 

Δεματικά καλωδίων νάυλον 100×2,5mm Μαύρα (100 τεμ.) Adeleq

0,70
Δεματικά Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων Nylon 66 Θερμοκρασία λειρουργίας: min -40°C max +85°C UL Flame Rating : 94V-2 Μαύρα (Natural) L:100mm W:2,5mm 

Δεματικά καλωδίων νάυλον 120×2,5mm Λευκά (100 τεμ.) Adeleq

0,82
Δεματικά Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων Nylon 66 Θερμοκρασία λειρουργίας: min -40°C max +85°C UL Flame Rating : 94V-2 Λευκά (Natural) L:120mm W:2,5mm 

Δεματικά καλωδίων νάυλον 120×2,5mm Μαύρα (100 τεμ.) Adeleq

0,82
Δεματικά Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων Nylon 66 Θερμοκρασία λειρουργίας: min -40°C max +85°C UL Flame Rating : 94V-2 Μαύρα (Natural) L:120mm W:2,5mm 

Δεματικά καλωδίων νάυλον 142×2,5mm Λευκά (100 τεμ.) Adeleq

1,00
Δεματικά Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων Nylon 66 Θερμοκρασία λειρουργίας: min -40°C max +85°C UL Flame Rating : 94V-2 Λευκά (Natural) L:142mm W:2,5mm 

Δεματικά καλωδίων νάυλον 142×2,5mm Μαύρα (100 τεμ.) Adeleq

1,00
Δεματικά Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων Nylon 66 Θερμοκρασία λειρουργίας: min -40°C max +85°C UL Flame Rating : 94V-2 Μαύρα (Natural) L:142mm W:2,5mm 

Δεματικά καλωδίων νάυλον 165×2,5mm Λευκά (100 τεμ.) Adeleq

1,20
Δεματικά Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων Nylon 66 Θερμοκρασία λειρουργίας: min -40°C max +85°C UL Flame Rating : 94V-2 Λευκά (Natural) L:165mm W:2,5mm 

Δεματικά καλωδίων νάυλον 165×2,5mm Μαύρα (100 τεμ.) Adeleq

1,20
Δεματικά Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων Nylon 66 Θερμοκρασία λειρουργίας: min -40°C max +85°C UL Flame Rating : 94V-2 Μαύρα (Natural) L:165mm W:2,5mm 

Δεματικά καλωδίων νάυλον 200×2,5mm Λευκά (100 τεμ.) Adeleq

1,45
Δεματικά Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων Nylon 66 Θερμοκρασία λειρουργίας: min -40°C max +85°C UL Flame Rating : 94V-2 Λευκά (Natural) L:200mm W:2,5mm 

Δεματικά καλωδίων νάυλον 200×2,5mm Μαύρα (100 τεμ.) Adeleq

1,45
Δεματικά Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων Nylon 66 Θερμοκρασία λειρουργίας: min -40°C max +85°C UL Flame Rating : 94V-2 Μαύρα (Natural) L:200mm W:2,5mm 

Δεματικά καλωδίων νάυλον 150×3,6mm Λευκά (100 τεμ.) Adeleq

1,60
Δεματικά Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων Nylon 66 Θερμοκρασία λειρουργίας: min -40°C max +85°C UL Flame Rating : 94V-2 Λευκά (Natural) L:150mm W:3,6mm 

Δεματικά καλωδίων νάυλον 150×3,6mm Μαύρα (100 τεμ.) Adeleq

1,60
Δεματικά Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων Nylon 66 Θερμοκρασία λειρουργίας: min -40°C max +85°C UL Flame Rating : 94V-2 Μαύρα (Natural) L:150mm W:3,6mm 

Δεματικά καλωδίων νάυλον 200×3,6mm Λευκά (100 τεμ.) Adeleq

2,10
Δεματικά Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων Nylon 66 Θερμοκρασία λειρουργίας: min -40°C max +85°C UL Flame Rating : 94V-2 Λευκά (Natural) L:200mm W:3,6mm 

Δεματικά καλωδίων νάυλον 200×3,6mm Μαύρα (100 τεμ.) Adeleq

2,10
Δεματικά Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων Nylon 66 Θερμοκρασία λειρουργίας: min -40°C max +85°C UL Flame Rating : 94V-2 Μαύρα (Natural) L:200mm W:3,6mm 

Δεματικά καλωδίων νάυλον 250×3,6mm Λευκά (100 τεμ.) Adeleq

2,70
Δεματικά Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων Nylon 66 Θερμοκρασία λειρουργίας: min -40°C max +85°C UL Flame Rating : 94V-2 Λευκά (Natural) L:250mm W:3,6mm 

Δεματικά καλωδίων νάυλον 250×3,6mm Μαύρα (100 τεμ.) Adeleq

2,70
Δεματικά Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων Nylon 66 Θερμοκρασία λειρουργίας: min -40°C max +85°C UL Flame Rating : 94V-2 Μαύρα (Natural) L:250mm W:3,6mm 

Δεματικά καλωδίων νάυλον 292×3,6mm Λευκά (100 τεμ.) Adeleq

2,98
Δεματικά Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων Nylon 66 Θερμοκρασία λειρουργίας: min -40°C max +85°C UL Flame Rating : 94V-2 Λευκά (Natural) L:292mm W:3,6mm 

Δεματικά καλωδίων νάυλον 292×3,6mm Μαύρα (100 τεμ.) Adeleq

2,98
Δεματικά Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων Nylon 66 Θερμοκρασία λειρουργίας: min -40°C max +85°C UL Flame Rating : 94V-2 Μαύρα (Natural) L:292mm W:3,6mm 

Δεματικά καλωδίων νάυλον 200×4,8mm Μαύρα (100 τεμ.) Adeleq

3,25
Δεματικά Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων Nylon 66 Θερμοκρασία λειρουργίας: min -40°C max +85°C UL Flame Rating : 94V-2 Μαύρα (Natural) L:200mm W:4,8mm 

Δεματικά καλωδίων νάυλον 200×4,8mm Λευκά (100 τεμ.) Adeleq

3,25
Δεματικά Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων Nylon 66 Θερμοκρασία λειρουργίας: min -40°C max +85°C UL Flame Rating : 94V-2 Λευκά (Natural) L:200mm W:4,8mm 

Δεματικά καλωδίων νάυλον 330×3,6mm Λευκά (100 τεμ.) Adeleq

3,72
Δεματικά Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων Nylon 66 Θερμοκρασία λειρουργίας: min -40°C max +85°C UL Flame Rating : 94V-2 Λευκά (Natural) L:330mm W:3,6mm 

Δεματικά καλωδίων νάυλον 330×3,6mm Μαύρα (100 τεμ.) Adeleq

3,72
Δεματικά Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων Nylon 66 Θερμοκρασία λειρουργίας: min -40°C max +85°C UL Flame Rating : 94V-2 Μαύρα (Natural) L:330mm W:3,6mm 

Δεματικά καλωδίων νάυλον 368×3,6mm Λευκά (100 τεμ.) Adeleq

3,85
Δεματικά Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων Nylon 66 Θερμοκρασία λειρουργίας: min -40°C max +85°C UL Flame Rating : 94V-2 Λευκά (Natural) L:368mm W:3,6mm 

Δεματικά καλωδίων νάυλον 368×3,6mm Μαύρα (100 τεμ.) Adeleq

3,85
Δεματικά Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων Nylon 66 Θερμοκρασία λειρουργίας: min -40°C max +85°C UL Flame Rating : 94V-2 Μαύρα (Natural) L:368mm W:3,6mm 

Δεματικά καλωδίων νάυλον 250×4,8mm Λευκά (100 τεμ.) Adeleq

3,98
Δεματικά Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων Nylon 66 Θερμοκρασία λειρουργίας: min -40°C max +85°C UL Flame Rating : 94V-2 Λευκά (Natural) L:250mm W:4,8mm 

Δεματικά καλωδίων νάυλον 250×4,8mm Μαύρα (100 τεμ.) Adeleq

3,98
Δεματικά Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων Nylon 66 Θερμοκρασία λειρουργίας: min -40°C max +85°C UL Flame Rating : 94V-2 Μαύρα (Natural) L:250mm W:4,8mm 

Δεματικά καλωδίων νάυλον 310×4,8mm Λευκά (100 τεμ.) Adeleq

4,53
Δεματικά Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων Nylon 66 Θερμοκρασία λειρουργίας: min -40°C max +85°C UL Flame Rating : 94V-2 Λευκά (Natural) L:310mm W:4,8mm 

Δεματικά καλωδίων νάυλον 310×4,8mm Μαύρα (100 τεμ.) Adeleq

4,53
Δεματικά Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων Nylon 66 Θερμοκρασία λειρουργίας: min -40°C max +85°C UL Flame Rating : 94V-2 Μαύρα (Natural) L:310mm W:4,8mm 

Δεματικά καλωδίων νάυλον 368×4,8mm Λευκά (100 τεμ.) Adeleq

5,27
Δεματικά Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων Nylon 66 Θερμοκρασία λειρουργίας: min -40°C max +85°C UL Flame Rating : 94V-2 Λευκά (Natural) L:368mm W:4,8mm 

Δεματικά καλωδίων νάυλον 368×4,8mm Μαύρα (100 τεμ.) Adeleq

5,27
Δεματικά Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων Nylon 66 Θερμοκρασία λειρουργίας: min -40°C max +85°C UL Flame Rating : 94V-2 Μαύρα (Natural) L:368mm W:4,8mm