Προβολή όλων των 21 αποτελεσμάτων

Ραγοδιακόπτης 1P 20Α DX3 LEGRAND

3,01
Γενικά χαρακτηριστικά: Ραγοδιακόπτες AC 23 A σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60947-3 Επαφές διπλής απόζευξης Δέχονται βοηθητική επαφή ένδειξης κατάστασης

Ραγοδιακόπτης 1P 32Α DX3 LEGRAND

3,08
Γενικά χαρακτηριστικά: Ραγοδιακόπτες AC 23 A σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60947-3 Επαφές διπλής απόζευξης Δέχονται βοηθητική επαφή ένδειξης κατάστασης

Ραγοδιακόπτης 1P 40Α DX3 LEGRAND

3,52
Γενικά χαρακτηριστικά: Ραγοδιακόπτες AC 23 A σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60947-3 Επαφές διπλής απόζευξης Δέχονται βοηθητική επαφή ένδειξης κατάστασης

Ραγοδιακόπτης 1P 40Α HAGER

3,90
Οι ραγοδιακόπτες χρησιμοποιούνται σε πίνακες χαμηλής τάσης για την απομόνωση φορτίων κατά τη διάρκεια συντηρήσεων. Ραγοδιακόπτης 1P 40Α HAGER Χαρακτηριστικά:

Ραγοδιακόπτης 1P 63Α DX3 LEGRAND

4,90
Γενικά χαρακτηριστικά: Ραγοδιακόπτες AC 23 A σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60947-3 Επαφές διπλής απόζευξης Δέχονται βοηθητική επαφή ένδειξης κατάστασης

Ραγοδιακόπτης 2P 32Α DX3 LEGRAND

5,20
Γενικά χαρακτηριστικά: Ραγοδιακόπτες AC 23 A σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60947-3 Επαφές διπλής απόζευξης Δέχονται βοηθητική επαφή ένδειξης κατάστασης

Ραγοδιακόπτης 2P 40Α HAGER

6,85
Οι ραγοδιακόπτες χρησιμοποιούνται σε πίνακες χαμηλής τάσης για την απομόνωση φορτίων κατά τη διάρκεια συντηρήσεων. Ραγοδιακόπτης 2P 40Α HAGER Χαρακτηριστικά:

Ραγοδιακόπτης 2P 40Α DX3 LEGRAND

6,90
Γενικά χαρακτηριστικά: Ραγοδιακόπτες AC 23 A σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60947-3 Επαφές διπλής απόζευξης Δέχονται βοηθητική επαφή ένδειξης κατάστασης

Ραγοδιακόπτης 2P 63Α DX3 LEGRAND

9,05
Γενικά χαρακτηριστικά: Ραγοδιακόπτες AC 23 A σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60947-3 Επαφές διπλής απόζευξης Δέχονται βοηθητική επαφή ένδειξης κατάστασης

Ραγοδιακόπτης 3P 32Α DX3 LEGRAND

9,35
Γενικά χαρακτηριστικά: Ραγοδιακόπτες AC 23 A σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60947-3 Επαφές διπλής απόζευξης Δέχονται βοηθητική επαφή ένδειξης κατάστασης

Ραγοδιακόπτης 3P 40Α DX3 LEGRAND

10,95
Γενικά χαρακτηριστικά: Ραγοδιακόπτες AC 23 A σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60947-3 Επαφές διπλής απόζευξης Δέχονται βοηθητική επαφή ένδειξης κατάστασης

Ραγοδιακόπτης 3P 40Α HAGER

11,20
Οι ραγοδιακόπτες χρησιμοποιούνται σε πίνακες χαμηλής τάσης για την απομόνωση φορτίων κατά τη διάρκεια συντηρήσεων. Ραγοδιακόπτης 3P 40Α HAGER Χαρακτηριστικά:

Ραγοδιακόπτης μεταγωγικός 2P 40Α LEXIC LEGRAND

11,70
Γενικά χαρακτηριστικά: Ραγοδιακόπτες Σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60669-1 Ικανότητα διακοπής AC 22 A, σύμφωνα με IEC 60947-3 Χαρακτηριστικά: Διπολικός

Ραγοδιακόπτης 3P 63Α DX3 LEGRAND

15,95
Γενικά χαρακτηριστικά: Ραγοδιακόπτες AC 23 A σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60947-3 Επαφές διπλής απόζευξης Δέχονται βοηθητική επαφή ένδειξης κατάστασης

Ραγοδιακόπτης 4P 40Α DX3 LEGRAND

16,60
Γενικά χαρακτηριστικά: Ραγοδιακόπτες AC 23 A σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60947-3 Επαφές διπλής απόζευξης Δέχονται βοηθητική επαφή ένδειξης κατάστασης

Ραγοδιακόπτης 4P 40Α HAGER

18,60
Οι ραγοδιακόπτες χρησιμοποιούνται σε πίνακες χαμηλής τάσης για την απομόνωση φορτίων κατά τη διάρκεια συντηρήσεων. Ραγοδιακόπτης 4P 40Α HAGER Χαρακτηριστικά:

Ραγοδιακόπτης 4P 63Α DX3 LEGRAND

22,00
Γενικά χαρακτηριστικά: Ραγοδιακόπτες AC 23 A σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60947-3 Επαφές διπλής απόζευξης Δέχονται βοηθητική επαφή ένδειξης κατάστασης

Ραγοδιακόπτης μεταγωγικός 4P 40Α LEXIC LEGRAND

26,70
Γενικά χαρακτηριστικά: Ραγοδιακόπτες Σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60669-1 Ικανότητα διακοπής AC 22 A, σύμφωνα με IEC 60947-3 Χαρακτηριστικά: Διπολικός