Ρελέ Διαρροής Τύπου AC 2P 40A 30mA HAGER

30,50
Ρελέ διαφυγής τύπου AC 2P 40A 30mA HAGER Τα ρελέ τύπου AC ανιχνέυυν την διαρροή διαφορικών ημιτονοειδών εναλλασσόμενων ρευμάτων [θερμοσίφωνες,

Ρελέ Διαρροής Τύπου AC 2P 40A 30mA TX3 LEGRAND

31,50
** Αυτόματοι διακόπτες διαρροής TX3 κατηγορίας: AC ή A Συμβατοί με το πρότυπο IEC 61008-1 Δυνατότητα γεφύρωσης με κτένα περονωτή ή διχαλωτή

Ρελέ Διαρροής Τύπου AC 4P 40A 30mA HAGER

43,00
Ρελέ διαφυγής τύπου AC 4P 40A 30mA HAGER Τα ρελέ τύπου AC ανιχνέυυν την διαρροή διαφορικών ημιτονοειδών εναλλασσόμενων ρευμάτων [θερμοσίφωνες,

Ρελέ Διαρροής Τύπου AC 4P 40A 30mA TX3 LEGRAND

44,02
** Αυτόματοι διακόπτες διαρροής TX3 κατηγορίας: AC ή A Συμβατοί με το πρότυπο IEC 61008-1 Δυνατότητα γεφύρωσης με κτένα περονωτή ή διχαλωτή

Ρελέ Διαρροής Τύπου AC 2P 63A 30mA TX3 LEGRAND

58,00
** Αυτόματοι διακόπτες διαρροής TX3 κατηγορίας: AC ή A Συμβατοί με το πρότυπο IEC 61008-1 Δυνατότητα γεφύρωσης με κτένα περονωτή ή διχαλωτή

Ρελέ Διαρροής Τύπου AC 4P 63A 30mA TX3 LEGRAND

76,65
** Αυτόματοι διακόπτες διαρροής TX3 κατηγορίας: AC ή A Συμβατοί με το πρότυπο IEC 61008-1 Δυνατότητα γεφύρωσης με κτένα περονωτή ή διχαλωτή